Pomoc duši   Pomoc duši | Poradenství a konzultace v oblasti mezilidských vztahů a osobního rozvoje  
  Kineziologie Rodinné konstelace Astrologie Numerologie Ceník O mně Kontakt  
  Úvodní stránka > Astrologie  
 

Astrologie

Astrologie jako taková se zabývá studiem zákonitostí vesmíru. Na Zemi a ve vesmíru se nevyskytují náhody. Člověk svým zrozením si volí místo a situaci, do které se chce, nebo se má zrodit za nějakým úkolem, který má v tomto životě splnit a něco se naučit. Postavení hvězd pak ukazuje na to, co si onen člověk zvolil pro současný život. Ne tedy jak většina lidí myslí, že hvězdy ovlivňují život člověka podle svého postavení v době narození.

Osobní horoskop

Osobní neboli nativní horoskop se sestrojuje pro člověka v okamžik jeho narození, přesněji prvního nádechu. Zohledňuje datum, čas a místo narození. Zachycuje silové pole, které bylo v tomto okamžiku na naší Zemi. Symbolicky znázorňuje mapu kosmické situace v okamžiku narození. Slunce, Luna a nejbližší planety mají největší význam, protože jsou k nám nejblíže. Při vyhodnocování horoskopu se berou v úvahu i důležité stálice a některé další body.

Základní horoskop vypovídá o potenciálu, který máme k dispozici. Ukazuje nám naše vrozené vlastnosti, dispozice, schopnosti a to v konkrétních oblastech života, vztazích, prácí, zdraví, v oblasti hmotného zabezpečení apod. Zároveň však osobní horoskop poměrně přesně odrývá silné i slabší stránky osobnosti, upozorňuje na talenty, ale také varuje před životními úskalími a problémy. Ale neříká nic o tom, co s nimi v průběhu života uděláme, to už je jenom naše volba. Zde je i základní slabina astrologie - neukazuje jedince takového, jaký v dané chvíli skutečně je, ale pouze jakým by mohl být. Ukazuje skrytý potenciál každého z nás. Odhadne rozeného lenocha od člověka pracovitého, ale nemůže již určit, nakolik se změnil vlivem výchovy, prostředí i životních zkušeností. Je také mnoho lidí, kteří byli obdařeni při narození velkým talentem. Jestliže se však spoléhají pouze na své štěstí, mohou příležitosti snadno promarnit.

Výklad osobního horoskopu je možný z pohledu tradiční astrologie pro jednotlivé oblasti života, které jsou definovány jednotlivými domy (úseky horoskopu). Patří sem základní vlastnosti, fyzické a zdravotní předpoklady, intelekt, práce či povolání, partnerské vztahy a vztahy k lidem obecně, materiálně-finanční předpoklady, životní filosofie, aj. Můžete si sami vybrat, které oblasti vás zajímají nebo se spolehnout na astrologa a nechat si vyložit ty, které jsou zvýrazněny ve vašem horoskopu.

Z pohledu moderní astrologie jde o psychologický pohled na problematické aspekty vaší osobnosti. Zde se hledá, co je za tím, co nás trápí, co řešíme, proč a jak.

Prognostický horoskop

Jedná se o horoskop vypracovaný na základě tranzitů nebo progresí. V prognóze je možno provést předpověď hrubší na několik let dopředu. K tomu je připojena podrobná předpověď na následujících 12 měsíců, která Vám objasní význam Vaší současné etapy vývoje, určí klíčové okamžiky pro rozvoj osobnosti a příležitosti vhodné pro realizaci různých záměrů. V případě krizových nebo přelomových období lze hledat optimální způsoby řešení situace. Dozvíte se, na co se zaměřit do budoucna. Nečekejte předpovědi konkrétních událostí. Aktuální horoskop je návodem na to, jak nejlépe využít aktuální konstelace planet pro váš rozvoj, co je možné v tomto období očekávat a jak nejlépe reagovat na případná úskalí.

Partnerský horoskop

Partnerský horoskop odhalí, na jakých principech Vaše partnerství funguje, jakým způsobem můžete čelit možným krizím, jak se vzájemně rozvíjet a jak vztah zlepšovat. Jeho smyslem je napomoci vzájemnému pochopení odlišnosti obou partnerů a hledání společných styčných bodů a možností řešení konfliktů. Neřeší otázku, zda tento vztah ano či ne, ale s jakými možnostmi a jak nejlépe. Tento horoskop navazuje na váš osobní horoskop, rozebírá Váš vztah s jakoukoli další osobou.

Horoskop dítěte

Horoskop dítěte je vlastně výkladem základního horoskopu člověka. Tento horoskop pomáhá proniknout do povahy dítěte, pomáhá lépe mu porozumět, proniknout do způsobu chápání světa, ukáže Vám, jaké jsou jeho nejvyšší potřeby a v čem je třeba jej rozvíjet. Horoskop rozpozná jeho přednosti, talenty ale také upozorní na možné rizikové oblasti. A tím může pomoci při výchovných problémech, při volbě vzdělání a povolání a zároveň dává pomocnou ruku ke zvolení optimální životní cestě.

zpět nahoru