Pomoc duši   Pomoc duši | Poradenství a konzultace v oblasti mezilidských vztahů a osobního rozvoje  
  Kineziologie Rodinné konstelace Astrologie Numerologie Ceník O mně Kontakt  
  Úvodní stránka > Numerologie  
 

Numerologie


Numerologie je prapůvodní učení o významu čísel našeho data narození a tím také o výkladu našeho osudu a zároveň pochopení jeho osobnosti. Čísla jsou v numerologii klíčem k hledání souvislostí, existujících v lidském jednání a chování. Jsou to jemné energie, kdy každé číslo vibruje v jiné dimenzi, každé je velmi specifické, mající svou vlastní energii a nelze ho zaměnit s jiným.

Datum narození Vám může říci mnohé o našich povahových vlastnostech, schopnostech, profesionálních možnostech, zdravotních potížích, sexuální energii apod. Lze vyčíst životní cestu, životní úkol, nadání a předpoklady, ale i problémy, na kterých je nutno pracovat. Málo lidí si již dnes uvědomuje, že čísla nevyjadřují jen kvantitu, ale i kvalitu.

Numerologie je jedním z pomocníků, který Vám svým výkladem data narození představí, kdo jste a odhalí Vám vrozené vlastnosti, jenž si sebou nesete po celý život včetně Vašeho životního postoje. Je to nezměnitelná část Vaší osobnosti.

Numerologie Vám odpoví na otázku, kde a proč vůbec existují rozdíly mezi lidmi. Schopnosti nebo neschopnosti nevypovídají vůbec nic o dobrém nebo špatném charakteru člověka, ale pouze o tom, že každý přišel na svět s rozdílnými kvalitami.

Z praktického pohledu Vám numerologie pomůže získávat hlubší vhled do své osobnosti a rovněž do osobnosti lidí, jejichž rozbor si uděláte. Můžete například zjistit, proč nemáte sympatie k nějakým lidem ve svém okolí, nebo naopak kdo Vás přitahuje. Zároveň dokážete rovněž lépe poznat sebe sama, což je koneckonců klíč k úspěšné komunikaci a harmonickému životu.

V případě dětí je důležité, aby si rodiče častěji všímali data narození svých dětí, bylo by spíše možné odbourat předsudek, že děti musí být stejné jako rodiče. Rodičům by to ukázalo jak využít jejich nadání a schopností, které děti skutečně mají k tomu, abychom jim pomohli nalézt nejlepší možné řešení pro jejich cestu životem.

zpět nahoru