Pomoc duši   Pomoc duši | Poradenství a konzultace v oblasti mezilidských vztahů a osobního rozvoje  
  Kineziologie Rodinné konstelace Astrologie Numerologie Ceník O mně Kontakt  
  Úvodní stránka > Kineziologie  
 

Kineziologie


Kineziologie je "nejelegantnější" metodou jak odhalit a léčit konflikty z minulosti a nakonec je proměnit ve zdroj síly, zdraví a kreativity. Jedná se o samostatnou, nezávislou metodu, která není náhradou klasické psychoterapie. Metoda kineziologie vychází z předpokladu, že každé tělesné onemocnění má svůj původ v nevědomí, a to buď částečně, nebo úplně, kde jsou uloženy všechny vzpomínky a zkušeností z dětství až do dnešního dne.

Každý člověk má mnoho takových blokovaných konfliktů a získaných dogmat. Zjednodušeně lze říci, že k vyléčení dochází, jestliže si pacient vzpomene na obsah konfliktu, konflikt se neurofyziologickou cestou vyváže z nervového systému a dojde ke zrušení omezujících dogmat / přesvědčení a zkušeností /, které byly přijaty za vlastní v době vzniku traumatu. V návaznosti na to nově získané přesvědčení formuje následně novou realitu, odlišnou od původního vzoru.

Obsah konfliktu byl "zatlačen" do nevědomí, takže nevíte vědomě proč určitým způsobem reagujete. Rozpomenout se na něj lze pomocí terapeutické práce s nevědomím. Z tohoto důvodu mají léčebné metody, které to neberou v úvahu jen malé vyhlídky na úspěch. Kineziologie se řadí mezi psychoterapeutické metody pracující na bázi biologické zpětné vazby.

Metoda kineziologie využívá svalový test pro komunikaci s nevědom ím. Všechna tělesná i duševní onemocnění jsou v podstatě léčitelná. Klíč a zodpovědnost se nacházejí v pacientově nevědomí. Jestliže pacienti "uvolní" kineziologickou cestou své nejdůležitější blokované konflikty z minulých životů /za pomocí regrese/, prenatálního období a dětství, dostaví se rychlá, mnohdy překvapivě dramatická, trvalá a vždy pozitivní změna v jejich životě.

Důsledkem této léčby může být zlepšení partnerských vztahů, zvýšená schopnost prožívání, zvýšení pocitu vlastní hodnoty, pocit radosti, zlepšení zdraví, větší kreativita. Uvolnění blokovaných konfliktů je nejdůležitějším a nejvýznamnějším krokem na cestě k vnitřní svobodě a poznání.

zpět nahoru