Pomoc duši   Pomoc duši | Poradenství a konzultace v oblasti mezilidských vztahů a osobního rozvoje  
  Kineziologie Rodinné konstelace Astrologie Numerologie Ceník O mně Kontakt  
  Úvodní stránka > O mně  
 

O mně


Jmenuji se Vladimír Otáhal a již od dětství jsem tíhnul k přírodě, analýze a zkoumání přírodních zákonů. Proto celý život studuji přírodní vědy, což mne přivedlo k absolvování České zemědělské univerzity v Praze.

Po škole jsem nastoupil jako většina lidí do zaměstnání a snažil se začlenit do života a nastoleného systému. Ten mi připadá v dnešní době hodně materiální a silně se odklánějící od přirozeného běhu přírody a vesmíru. Postupem času jsem přišel na to, že to není ten správný smysl směřování mé existence - hnát se za naplněním svých hmotných představ, nového auta či lepší práce nebo dovolené. A začal jsem intuitivně cítit potřebu pracovat v souladu s přírodou, Universem nebo Bohem, pro lidi, kteří potřebují pomoc.

Jako první věcí jsem se začal zabývat studiem astrologie, numerologie a karet. Začal jsem pracovat sám na sobě, abych zjistil co je mým skutečným úkolem a kde najdu smysl svého života. Následně pak s lidmi kolem sebe, kteří potřebují najít směr a případně se zorientovat na své životní cestě. Zároveň mi hledání mého vlastního "já" otevřelo nové možnosti a brány k věcem týkajících se práce s energií a nalezení hlubšího smyslu a zákonitostí fungování světa na principech Víry, Lásky a vnitřní jednoty. To mne přivedlo k pojmům "duše", "reinkarnace", "pozitivní myšlení" a spoustu dalších, na které se stále nabalují nové a nové.

Následně jsem se pak dostal na kurz hlubinné psychologie, kterou jsem absolvoval u Ing. Andreje Dragomireckého, který je zastáncem regresní psychologie u nás.

Má životní cesta se pak nasměrovala k práci s energiemi. Prvním krokem bylo reiky. V tomto smyslu cítím potřebu se neustále rozvíjet, abych uplatnil svůj plný potenciál v diagnostice příčin a léčení nemocí. S tím souvisí i postupné rozvíjení mimosmyslového vnímaní, které je hlavním nástrojem při odhalování příčin a hledání následných opatření ve spojitosti s nemocemi a různými problémy. V tomto mi pomáhá i práce s kyvadlem.

V závěru roku 2010 jsem se dostal na přednášku o kineziologii. Díky které jsem pak začal studovat kurzy v Plzni pod vedením Mgr. Miloslavy Rutové. Kineziologie jako taková v sobě snoubí práci s energiemi, záměrem a intuicí. A já cítím, že kineziologie je metodou, prostřednictvím které dokáži nejlépe pomoci lidem kolem sebe.

S Láskou Vladimír Otáhal

zpět nahoru